Posted in October 2008

ang pangalan ko ay ulan..

Ilang araw ko na ring pinapakinggan ang kanta na “Why Does it Always Rain on Me” ng Travis bago matulog. Natuklasan ko lang ang kanta na ito sa Dizzler, nirekomenda niya sa akin matapos kong pakinggan ang Coldplay. Nasorpresa din ako kahapon nang malaman kong isa yung kanta na iyon sa OST ng paborito kong … Continue reading

ang buhay GE

Hindi naging maganda ang kinalabasan ng screening para sa bagong editorial staff ng College paper namin. At hindi rin naging madali sa akin ang pag-ako ng responsibilidad mula sa paghahanap ng mga staff, pagpaplano ng contents, pagpopost ng mga announcements, paghahagilap sa mga advisers namin, pagbisita sa Office of Student Affairs, pagiisip ng Editorial material, … Continue reading

free

I wasn’t able to post anything these past few weeks for a reason. I tried but I just couldn’t write. But it’s more than that. I couldn’t write when I was feeling indifferent. There were many inhibitions in my mind. Last night when I was about to doze off, I thought of listening to music … Continue reading